Akumulacja punktów zaliczeniowych (ECTS)

litera: A
dział: punkty ECTS

accumulation

Proces gromadzenia punktów zaliczeniowych przyznawanych za osiągnięcie efektów kształcenia/uczenia się związanych z zaliczaniem komponentów edukacyjnych programu lub innych zajęć edukacyjnych.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności