Opłaty za studia w Europie

znalezionych: 14
KrajOpłaty za studia
AustriaNauka dla obywateli UE jest bezpłatna w przypadku uniwersytetów oraz uczelni pedagogicznych. Jeśli minimalny okres studiów  w tego typu uczelniach został przekroczony o więcej niż dwa semestry, to trzeba zapłacić 363,36 euro za każdy semestr. Z opłaty tej zwolnieni są studenci, którzy chwilowo przerwali studia ze względu na praktyki lub studia za granicą w ramach, np. programu Erasmus. Zwolnione są również osoby, które były chore lub w ciąży.

Generalnie studenci spoza UE płacą 726 euro za semestr. Studenci z krajów rozwijających się mogą zostać zwolnieni z opłat decyzją uczelni.

W przypadku wyższych szkół zawodowych (Fachhohschulen) uczelnia ma prawo pobierać opłatę do wysokości 363 euro dla studentów z UE oraz wyższej kwoty dla studentów spoza UE.

Austria - student fees and grants
CzechyStudia na uczelniach państwowych i publicznych są bezpłatne. Jedyny koszt związany jest z przyjęciem na uczelnię i wynosi on ok. 20 euro, płatny jednorazowo na cały okres studiów. Jednak studenci, którzy przedłużą sobie naukę o więcej niż jeden rok, muszą płacić czesne. Minimalna opłata wynosi CZK 9 651 / rok akademicki. Zwolnieni z tych opłat są studenci, którzy zostali rodzicami podczas studiów.

Opłaty dla obcokrajowców (UE, spoza UE) są takie same jak dla Czechów dopóki studiują po czesku.

Czesne trzeba zapłacić, gdy się się pobierać naukę w języku obcym. Płatna jest też nauka na uczelniach prywatnych.

Czech Republic - student fees and grants
FrancjaW roku akademickim 2016/2017 opłaty roczne uchwalone przez ministerstwo wynosiły 184 euro za studia I stopnia (L1, L2, L3) oraz 256 euro za studia II stopnia (M1, M2). W niektórych publicznych uniwersytetach w zależności od rodzaju studiów i otrzymanych kwalifikacji trzeba zapłacić nawet więcej niż 2 tys. euro za rok nauki.

Czesne w tzw. grandes écoles i szkołach inżynierskich wynosi ok. 610 euro za rok.  W prywatnych uczelniach czesne mogą wynieść nawet 10 tys. euro.

France - student fees and grants
HiszpaniaW roku 2016/2017 koszt studiów I stopnia w Hiszpanii wynosił od 714 euro do 2011 euro za rok studiów. Najczęściej była to kwota ok. 1110 euro. Studia magisterskie kosztowały 1298-3211 euro za rok. Najczęściej była to kwota ok. 1991 euro.  Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronach uczelni.

Koszt studiów zależy od rodzaju studiów, ilości punktów ECTS oraz ilości niezdanych egzaminów. Koszt zależy też od regionów. Nie ma różnicy w opłatach między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi (zaocznymi). Dla studentów spoza UE koszt studiów jest większy zależny od regionu.
Są możliwe zniżki, np. dla wielodzietnych rodzin lub niepełnosprawnych osób.
71% studentów płaciło czesne, reszta była zwolniona ze względu na otrzymywane stypendia socjalne. Podczas ich pobierania nie pobiera się czesnego.

Spain - student fees and grants
IrlandiaStudia na kierunkach I stopnia studiów stacjonarnych sa płatne 3000 euro.

Opłaty za studia II stopnia magisterskie zależą od uczelni i w roku akademickim 2016/17 wyniosły w niektórych przypadkach nawet 30 tys. euro za rok nauki. Minimalne opłaty wyniosły ok. 4 tys. euro, najczęściej była to kwota  ok. 6 tys. euro. Studia niestacjonarne I stopnia z reguły kosztowały ok. 3 tys. euro za rok, natomiast niestacjonarne II stopnia ok. połowę z tego, co na studiach stacjonarnych czyli w przedziale od 2 do 15 tys. euro za rok. Studenci spoza UE płacili ok. 2,3 razy więcej.

Ireland - student fees and grants
NiemcyStudia w Niemczech są bezpłatne dla wszystkich zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
W roku akademickim 2016/17 studenci płacili tylko opłaty administracyjne (ok. 40-75 euro) i to tylko w niektórych landach.

Studenci spoza UE również nie płacą czesnego!

Germany - student fees and grants
PolskaStudia na uczelniach państwowych w systemie stacjonarnym są bezpłatne. Studenci ponoszą tylko administracyjne opłaty. W tym systemie w roku akademickim 2016/2017 studiowało ok. 75% studentów. Czesne obowiązuje w przypadku studiów niestacjonarnych (ucz. państwowe) oraz uczelni prywatnych. Kwoty są mocno zróżnicowane, szczegóły na stronach uczelni.

Poland - student fees and grants
PortugaliaW roku akademickim 2016/17 roczne opłaty za studia wyniosły w praktyce od 656 do 1063 euro.
Obcokrajowcy mogą płacić więcej niż Portugalczycy - uczelnie mają w tym zakresie wolna rękę.

Portugal - student fees and grants
SłowacjaWszyscy studenci płacą za czynności administracyjne od 10 do 100 euro za rok akademicki. Studenci uczelni państwowych na studiach stacjonarnych są zwolnieni z czesnego.

Studenci, którzy przedłużają studia ponad plan oraz ci, którzy studiują więcej niż jeden kierunek studiów w tym samym czasie, płacą czesne nie przekraczające 1800 euro za rok akademicki. Zasada dotyczy zarówno studiów I stopnia jak i magisterskich.

Studenci, którzy studiują w systemie niestacjonarnym płacą czesne, które w maksymalnej wysokości może wynieść 2050 euro dla studiów I stopnia oraz 3080 dla studiów magisterskich II stopnia licząc za rok akademicki. Opłaty za studia w językach obcych ustalane są przez uczelnie.

Studenci spoza UE płacą czesne od 2 tys. do 10 tys. euro za rok akademicki.

Slovakia - student fees and grants
SzwajcariaUczelnie same decydują o wysokości opłat za studia. W roku 2016/17 był to przedział 913-3653 euro za rok nauki. Najczęściej opłata wynosiła ok. 1552 euro. Studenci w cięższej sytuacji materialnej oraz studiujący w systemie part-time mogą złożyć wnioski o zniżki.

Switzerland - student fees and grants
SzwecjaStudenci z UE maja bezpłatne studia w Szwecji w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla studiów licencjackich i magisterskich. Dotyczy to również studentów z EFTA i EEA.

Sweden - student fees and grants
WęgryNa Węgrzech (jak i w Polsce) nauka jest bezpłatna w uczelniach państwowych. W prywatnych natomiast obowiązują opłaty. W roku akademickim 2016/17 były one w przedziale od 744 do 14241 euro za rok nauki w przypadku studiów I stopnia oraz w przedziale od 971 do 10681 w przypadku studiów magisterskich. W 2016 roku 63% miejsc na studiach przypadło na uczelnie państwowe.

Hungary - student fees and grants
Wielka BrytaniaAnglia

• Studia I stopnia stacjonarne
Uczelnie decydują o wysokości czesnego, gdzie maksymalna stawka w przypadku studiów I stopnia (undergraduate) może wynieść 9000 funtów za rok nauki w przypadku studiów dziennych (full-time) oraz 6750 funtów w przypadku studiów dziennych w uczelniach prywatnych i uczelniach typu college. Niestety, brytyjskie uczelnie w większości przypadków ustalają maksymalna stawkę. W roku akademickim 2015/16 aż 76% instytucji tak właśnie zrobiło. Średni koszt 3-letnich studiów wyniósł 26 tys. funtów czyli ponad 100 tys. zł. A to tylko czesne. Od roku 2017/18 maksymalna kwota 9000 funtów zostanie podwyższona ze względu na inflację.

• Studia I stopnia, niestacjonarne
Maksymalną wysokość czesnego uczelnie mogą ustalić na 9000 funtów.

• studia II stopnia
W tym przypadku jest bardzo różnie. Najczęstsza opłata za rok nauki w roku akademickim 2016/17 była na poziomie ok. 4 tys. funtów.

Walia
Zasady są podobne jak w Anglii z tym, że średnia opłata za rok studiów jest mniejsza i wynosi ok. 4 tys. funtów za studia I stopnia w systemie stacjonarnym.

Irlandia Północna
Zasady podobne jak w Anglii. Jednak są uczelnie, w których maksymalna kwota za rok studiów jest mniejsza i wynosi 3 925 funtów za rok nauki na studiach I stopnia w systemie stacjonarnym.

Szkocja
Najciekawsza sytuacja jest w Szkocji. Studenci z Anglii, Walii i Irlandii Północnej muszą płacić tyle co u siebie czyli, np. w przypadku studiów I stopnia stacjonarnych max. 9000 funtów za rok.
Natomiast studenci ze Szkocji i krajów UE są traktowani ulgowo, ich czesne wynosi maksymalnie 2137 funtów (w przypadku studiów I stopnia stacjonarnych). Koszt studiów niestacjonarnych jest nieuregulowany ale jest mniej więcej proporcjonalny do studiów dziennych.
Koszt studiów II stopnia, to około 4818 funtów za rok.

https://www.gov.uk/student-finance
United Kingdom - student fees and grants

WłochyW roku akademickim 2015/16 uczelnie we Włoszech ustaliły czesne od 201,58 euro do nieco ponad 2000 euro. Najczęściej było to 1220 euro. Kwota jest różnicowana w zależności od sytuacji materialnej studenta, kierunku i poziomu studiów oraz od tego czy są to studia stacjonarne / niestacjonarne. Czesnego nie płacą studenci, którzy otrzymują różnego rodzaju pomoc. Ok. 88% studentów opłaca czesne.
Obcokrajowcy płacą tyle samo co Włosi.

Italy - student fees and grants


źródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności