Deskryptory stopnia (poziomu) kształcenia

litera: D
dział: punkty ECTS

ang. cycle (level) descriptors

Ogólny opis efektów kształcenia/uczenia się wymaganych dla każdego z trzech stopni (poziomów) kształcenia. Przykładem ogólnych deskryptorów stopnia (poziomu) kształcenia są tzw. Deskryptory Dublińskie stanowiące wraz z ECTS podstawę opracowania Ram Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności