Kompetencje

litera: K
dział: punkty ECTS

competences

Dynamiczne połączenie umiejętności kognitywnych i metakognitywnych, wiedzy, rozumienia, umiejętności interpersonalnych, intelektualnych i praktycznych, wartości etycznych i postaw. Rozwijanie kompetencji jest celem programów kształcenia. Kompetencje kształtuje się w ramach różnych komponentów edukacyjnych i ocenia na różnych etapach realizacji kształcenia. Można je podzielić na kompetencje dziedzinowe (związane z określonymi dziedzinami, kierunkami czy przedmiotami) i kompetencje ogólne. Rozwijanie kompetencji zazwyczaj ma miejsce przez cały okres studiów i stanowi jego nieodłączny element.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności