Komponent edukacyjny

litera: K
dział: punkty ECTS

educational component

Formalnie wyodrębniony, oparty na efektach kształcenia/uczenia się, składnik procesu kształcenia, taki jak: przedmiot, moduł, seminarium, praktyka zawodowa.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności