Kryteria oceniania

litera: K
dział: punkty ECTS

assessment criteria

Określenie, czy i w jakim stopniu osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polityka Prywatności