Słownik studencki i akademicki

litera
dział

Kryteria oceniania

litera: K
dział: punkty ECTS

assessment criteria

Określenie, czy i w jakim stopniu osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
AHE_220.jpg
Polityka Prywatności