Kryteria oceniania

litera: K
dział: punkty ECTS

assessment criteria

Określenie, czy i w jakim stopniu osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności