Słownik studencki i akademicki

litera
dział

Kształcenie formalne

litera: K
dział: punkty ECTS

formal learning

Kształcenie prowadzone zazwyczaj przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową, posiadające wyodrębnioną strukturę (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów) i prowadzące do uzyskania określonej kwalifikacji. Z punktu widzenia osoby uczącej się kształcenie formalne jest zamierzone.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
Polityka Prywatności