Kształcenie incydentalne

litera: K
dział: punkty ECTS

informal learning

Kształcenie będące wynikiem wykonywania codziennych czynności w pracy, rodzinie lub w czasie wypoczynku. Nie posiada określonej struktury (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów) i nie prowadzi do uzyskania kwalifikacji. Kształcenie incydentalne może być zamierzone, ale w większości przypadków jest niezamierzone (przypadkowe).


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności