Kształcenie nieformalne

litera: K
dział: punkty ECTS

non-formal learning

Kształcenie, które nie jest prowadzone przez instytucję edukacyjną ani szkoleniową i nie prowadzi bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji. Posiada jednak określoną strukturę (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów). Z punktu widzenia osoby uczącej się kształcenie nieformalne jest zamierzone.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności