Kształcenie nieformalne

litera: K
dział: punkty ECTS

non-formal learning

Kształcenie, które nie jest prowadzone przez instytucję edukacyjną ani szkoleniową i nie prowadzi bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji. Posiada jednak określoną strukturę (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów). Z punktu widzenia osoby uczącej się kształcenie nieformalne jest zamierzone.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polityka Prywatności