Kształcenie zorientowane na osobę uczącą się

litera: K
dział: punkty ECTS

learner-centred approach (or system)

Kształcenie ukierunkowane na osiągnięcia osób uczących się, uwzględniające ich preferencje, adekwatny nakład pracy oraz angażujące studenta w dobór treści, sposobu, tempa i miejsca kształcenia.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polityka Prywatności