Kwalifikacja

litera: K
dział: punkty ECTS

qualification

Formalne potwierdzenie, w postaci dyplomu, świadectwa, certyfikatu, że osoba ucząca się osiągnęła efekty kształcenia/uczenia się zgodne ze standardami określonymi dla danego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnień zawodowych.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polityka Prywatności