Kwalifikacja

litera: K
dział: punkty ECTS

qualification

Formalne potwierdzenie, w postaci dyplomu, świadectwa, certyfikatu, że osoba ucząca się osiągnęła efekty kształcenia/uczenia się zgodne ze standardami określonymi dla danego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnień zawodowych.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności