Nakład pracy

litera: N
dział: punkty ECTS

workload

Czas potrzebny przeciętnemu studentowi, do zaliczenia wszystkich komponentów edukacyjnych (takich jak: wykłady, seminaria, projekty, praktyka, praca samodzielna i egzaminy) koniecznych do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności