Ocenianie

litera: O
dział: punkty ECTS

assessment

Zbiór metod (pisemne, ustne oraz praktyczne sprawdziany, egzaminy, prace projektowe i portfolia), służących ocenianiu postępów osoby uczącej się w osiąganiu zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności