Słownik studencki i akademicki

litera
dział

Ocenianie

litera: O
dział: punkty ECTS

assessment

Zbiór metod (pisemne, ustne oraz praktyczne sprawdziany, egzaminy, prace projektowe i portfolia), służących ocenianiu postępów osoby uczącej się w osiąganiu zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
AHE_220.jpg
Polityka Prywatności