Odstępstwo od wymogu ponownego zaliczania

litera: O
dział: punkty ECTS

condoning

Odstępstwo od wymogu ponownego zaliczania jest terminem stosowanym w niektórych kontekstach krajowych, gdy komisja egzaminacyjna zwalnia studenta z obowiązku poddania się ponownej ocenie w przypadku niezaliczenia lub marginalnego niezaliczenia komponentu, jeżeli pozostałe powiązane komponenty zostały zaliczone na wystarczająco wysoką ocenę.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności