Osoba ucząca się

litera: O
dział: punkty ECTS

learner

Osoba zaangażowana w proces kształcenia formalnego, nieformalnego, incydentalnego.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności