Program kształcenia

litera: P
dział: punkty ECTS

programme (educational)

Zbiór komponentów edukacyjnych, opartych na efektach kształcenia/ uczenia się stanowiących podstawę przyznania określonej kwalifikacji.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności