Słownik studencki i akademicki

litera
dział

Przyznanie punktów zaliczeniowych

litera: P
dział: punkty ECTS

award of credit

Przyznanie osobie uczącej się liczby punktów zaliczeniowych przyporządkowanych danemu komponentowi edukacyjnemu lub danej kwalifikacji. Przyznanie punktów poświadcza, że osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się lub uzyskała określoną kwalifikację.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polityka Prywatności