Przyznanie punktów zaliczeniowych

litera: P
dział: punkty ECTS

award of credit

Przyznanie osobie uczącej się liczby punktów zaliczeniowych przyporządkowanych danemu komponentowi edukacyjnemu lub danej kwalifikacji. Przyznanie punktów poświadcza, że osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się lub uzyskała określoną kwalifikację.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności