Punkt zaliczeniowy (ECTS)

litera: P
dział: punkty ECTS

credit (ECTS)

Jednostka liczbowa używana do określenia nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się na danym poziomie.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności