Uznawanie kształcenia nieformalnego i incydentalnego

litera: U
dział: punkty ECTS

recognition of non-formal and informal learning

Proces, w którym dana instytucja poświadcza, że efekty kształcenia/ uczenia się osiągnięte i ocenione w ramach kształcenia nieformalnego czy incydentalnego spełniają (wszystkie lub niektóre) wymagania określonej kwalifikacji, programu kształcenia formalnego lub jego komponentu edukacyjnego.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności