Uznawanie kształcenia nieformalnego i incydentalnego

litera: U
dział: punkty ECTS

recognition of non-formal and informal learning

Proces, w którym dana instytucja poświadcza, że efekty kształcenia/ uczenia się osiągnięte i ocenione w ramach kształcenia nieformalnego czy incydentalnego spełniają (wszystkie lub niektóre) wymagania określonej kwalifikacji, programu kształcenia formalnego lub jego komponentu edukacyjnego.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
WSSIP_220.jpg
wseit_boks.gif
Polityka Prywatności