Uznawanie punktów zaliczeniowych

litera: U
dział: punkty ECTS

recognition of credit

Proces, w którym dana instytucja poświadcza, że efekty kształcenia/ uczenia się (wszystkie lub niektóre) osiągnięte i ocenione w innej instytucji spełniają wymagania określonej kwalifikacji, programu kształcenia lub jego komponentu.


źródło: ec.europa.eu
Polityka Prywatności