ECTS

litera: E
dział: punkty ECTS

The European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. ECTS jest jednym z najważniejszych narzędzi Procesu Bolońskiego. W większości krajów biorących udział w Procesie Bolońskim ECTS wprowadzono do krajowych systemów szkolnictwa wyższego za pomocą odpowiednich aktów prawnych.


źródło: ec.europa.eu

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSB_przeglad_uczelni.jpg
nowe_media_220x300.jpg
AHE_220.jpg
Polityka Prywatności